برچسب پست ها:

Spam

unsubscribe

لطفا مزاحم نشوید ، آمار جالب لغو اشتراک های ایمیل در سال ۲۰۱۳

1280 853 سجاد بهجتی

با محدودیت های زمانی فراوان و از طرفی inbox ای که همه روزه از ایمیل های مختلف پر می شود ، چه می شود کرد ؟ مسلما همه ما از دریافت ایمیل های Spam فراری…

not@

هر گردی ات ساین @ نیست …

1280 853 سجاد بهجتی

در مقاله قبل راجع به ویترین جذاب در وب سایت ها صحبت کردیم و قرار شد در این مقاله به موضوع بازاریابی آنلاین بپردازیم ، از آنجایی که تا صحبت از بازاریابی اینترنتی می شود…