برچسب پست ها:

SEM

google

افزودن سایت به گوگل یا معرفی شدن به گوگل

1280 853 سجاد بهجتی

یکی از موضوعات جالبی است که بصورت نامحسوس در وضعیت یک وب سایت – سئو –  تاثیر دارد ، اینکه یک سایت را به گوگل اضافه کنید و یا اینکه یک سایت به گوگل معرفی…

green

در باغ سبز موتورهای جستجو ، سبزتر از ایمیل و شبکه های اجتماعی است …

1280 853 سجاد بهجتی

در باغ سبز موتورهای جستجو ، سبزتر از ایمیل و شبکه های اجتماعی است … جستجوی واقعی در موتورهای جستجو ، هنوز بیشترین مخاطب را به وب سایت ها روانه می کند ، و ایمیل…