برچسب پست ها:

Landing Page

How-to-create-landing-pages-that-convert-visitors-into-customers

چگونه صفحه ی فرودی بسازیم که بازدید کننده ها را به مشتریان تبدیل کند؟

1280 853 مسترکاما

وقتی صفحه فرودی را با هدف تبدیل بازدید کننده ها به مشتریان جدید طراحی می کنید باید چندین فاکتور را در نظر بگیرید. با تحلیل بیش از ۳۵۰ شرکت (از شرکت های کوچک نوظهور تا…

click

در بازاریابی ایمیلی کلیک همه چیز نیست !

1280 853 سجاد بهجتی

یکی از موضوعات چالش برانگیز ، ارزیابی اثربخشی ایمیل مارکتینگ یا همان بازاریابی ایمیلی است ، چرا که طبیعتا بر اساس میزان اثربخش آن می توان این شیوه بازاریابی را انتخاب و ادامه داد و…