برچسب پست ها:

لیست ایمیل

emaillist

چگونه و چرا از صحت لیست بازاریابی ایمیلی خود مطمئن شویم؟

1280 853 مسترکاما

بازاریابی ایمیلی نبرد مرگ و زندگی است. در ۲۰ سال گذشته تنها چیزی که در ایمیل تغییر کرد این است که فرستنده های بزرگ ایمیل خیلی بیشتر توسط ارائه دهنده های سرویس های ایمیل (ESP)…

newsletter

فرم عضویت خبرنامه وب سایت شما پر نمی شود ؟ قسمت سوم (مزایای خبرنامه شما)

1280 853 سجاد بهجتی

جذاب کردن خبرنامه نسبت به چند سال گذشته کار سخت تری شده، ایمیل ابزار اصلی ارتباطی افراد شده و حساسیت در ایمیل های غیر ضروری بیشتر شده، چند سال پیش افراد به راحتی در وب…

register-newsletter-not-fill-your-website-part-ii-clear

فرم عضویت خبرنامه وب سایت شما پر نمی شود ؟ قسمت دوم (واضح و روشن)

1280 853 سجاد بهجتی

در قسمت اول درباره دو راه حل صحبت کردیم که مخاطبین بیشتری فرم عضویت خبرنامه وب سایت شما را پر کنند، در این قسمت هم روش های جدیدی را برای جذاب کردن فرم خبرنامه معرفی…

goodbye

از خداحافظی شما ممنونم

1280 853 سید جواد موسوی

ساختن لیست مخاطبین در بازاریابی ایمیل کار سختی است. تقریبا تمام مقالات و نوشته های مربوط به بازاریابی ایمیلی حرف زیادی در خصوص ساخت، تقویت و نگهداری لیست مخاطبین دارند و به طور عمومی این تئوری…

code

کارت ویزیت ، مجوز دائمی نیست

1280 853 سید جواد موسوی

هنگاهی که فردی تصمیم میگیرد به لیست ایمیل شما بپیوندد، شما میتوانید از خیابانی در اینباکس او عبور کنید . بله ، عبور کنید، چرا که اگر مراقب نباشید ( مثلا به دلیل ارسال محتوای…