برچسب پست ها:

صفحه فرود

video in email

ویدئو درون ایمیل نمایش داده شود یا نه ؟

1280 853 مسترکاما

ویدئو به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای بازاریابی آنلاین روز به روز به موقعیت بهتری در جلب مخاطب دست پیدا میکند و آمارهای متعددی از افزایش تاثیر آن بر نتایج بازاریابی های آنلاین منتشر میشود.…

How-to-create-landing-pages-that-convert-visitors-into-customers

چگونه صفحه ی فرودی بسازیم که بازدید کننده ها را به مشتریان تبدیل کند؟

1280 853 مسترکاما

وقتی صفحه فرودی را با هدف تبدیل بازدید کننده ها به مشتریان جدید طراحی می کنید باید چندین فاکتور را در نظر بگیرید. با تحلیل بیش از ۳۵۰ شرکت (از شرکت های کوچک نوظهور تا…

Landing-Page

خانمها آقایان ، فرود آرامی خواهیم داشت !

1280 853 سید جواد موسوی

گفته میشه لحظات ابتدایی و پایانی پرواز ، حساس ترین قسمت آن است تا حدی که برج مراقبت و خدمه پروازی به جهت حفظ آرامش ،در سکوت کامل رادیویی بسر میبرند. چراکه بعد از یک…