برچسب پست ها:

تقویم محتوا

calendar-month-piano

تقویم مسترکاما : ماه پیانو

1280 853 سجاد بهجتی

ماه سپتامبر ماه پیانوست، ماه سازی است که نقش کلیدی در موسیقی کلاسیک بازی می کند و ظاهرا در رشد موسیقی هم تاثیر زیادی داشته است، شاید در تولید محتوای شما هم تاثیر خوبی داشته…

what-is-mrcomma-clender

تقویم مسترکاما چیست ؟

1280 853 سجاد بهجتی

چه چیزی را به چه کسی از چه طریقی بگوییم تا اثربخش باشد، امروز زمان هم به این جمله اضافه شده است، چه چیزی را به چه کسی از چه طریقی در چه زمانی بگوییم…

Stick-to-Principals

جریان محتوا – قسمت سوم: پایبندی به اصول

1800 1198 سید جواد موسوی

در آخرین قسمت از سری مطالب مربوط به جریان محتوا به نکاتی میپردازیم که در طراحی جریان محتوا باید مورد توجه قرار گیرند. موبایل یکی از مواردی که هنگام آزمون و خطا برای رسیدن به…