حتما آخرین عکس خود را همراه داشته باشید

picture

حتما آخرین عکس خود را همراه داشته باشید

1280 853 سید جواد موسوی

“یک تصویر به اندازه هزار کلمه ارزش دارد” اما در رسانه های آنلاین خیلی بیشتر از این ارزش دارد ، مثلا یک سررسید آخر سال با برند شما.


– بنا بر تحقیقات هاروارد ، حدود ۷۰ درصد فعالیتهای فیسبوک ، حول و حوش تصاویر صورت میگیرد.

– در فیسبوک ، در ۴۴ درصد موارد ، کاربران تمایل بیشتری به تعامل با برندهایی که به ارسال تصاویر میپردازند ، نشان میدهند.

– تصاویر حرفه ای با کیفیت در فیسبوک ، ۱۲۱ درصد بیشتر به اشتراک گذاشته میشوند و در عین حال با افزایش ۹۰ درصدی اشتراک گذاری در هر ارسل خود مواجه میشوند.

بازاریابان در طراحی راهبردهای بازاریابی خود ، بایستی همواره در پیامهای ارسالی خود به مشتریان ، به طور خلاقانه ای به استفاده از تصاویر بپردازند.

 

 تصاویر بیشترین فضا را در رسانه های دیجیتال اشغال میکنند ، و این در حالی است که در اکثر مواقع فضا محدود است. پس باید از این ابزار با دقت بیشتری استفاده کرد تا نه تنها بیشتر در چشم مخاطب جا باز کند بلکه فرصت سوزی هم نکند. کیفیت تصوی ، مرتبط بودن و خلاقیت ازعوامل موثر در این امر است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات نشان دهنده به خاطر ماندن طولانی ارسالهای همراه با تصاویر در خاطر مخاطبین است.

تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی آنلاین است. همیشه عکسی با کیفیت و حرفه ای از خود ارائه دهید تا مشتری شما را به عنوان یک حرفه ای به خاط بسپارد. سعی خواهم کرد در آینده بطور مفصل به موضوع استفاده از تصاویر بپردازم.

حتما آخرین عکس خود را همراه داشته باشید

زمان مطالعه: 1 دقیقه