ایمیل ، جوجه اردک زشت بازاریابی آنلاین

uglly-duck

ایمیل ، جوجه اردک زشت بازاریابی آنلاین

1280 853 سید جواد موسوی

تحقیقات اخیر و نتایج آن نشان دهنده بهتر شدن مداوم کیفیت کار بازاریابان ایمیلی است، اما در عین حال بسیاری از کاربران یا به ایمیل علاقمندند و یا از آن نفرت دارند. بهر حال ارزشهایی در بازاریابی ایمیل نهفته است که کاربران از آن لذت میبرند. علت این استدلال مطالعاتی است که نتایج آن بیانگر حفظ مداوم عنوان موثرترین ابزار بازاریابی آنلاین توسط ایمیل است. از طرف دیگر ۴۲ درصد کاربران بالغ در آمریکا ایمیلهای تبلیغاتی را قبل از خواندن آن پاک میکنند. البته اوضاع نسبت به ۴۴ درصد پاک شدن در سال ۲۰۱۲ بهتر شده است و تعداد کاربرانی که اظهار میکنند ایمیل دریافتی آنان حاوی هیچ چیز جذابی برای آنان نیست نیز با سه درصد کاهش به ۳۸ درصد رسیده است. آمارهای دیگر نیز نشان دهنده اعتقاد کاربران به ایمیل به عنوان کانال معرفی محصولات جدید و جوایز شرکتها دارند و در عین حال شکایت کمتری نسبت به گذشته بابت دریافت حجم زیاد ایمیلهای دریافتی دارند.

در مجموع، اوضاع در حال بهتر شدن است اما نکته ظریف در این میان، تحولات سریع ساختاری و محتوایی در ایمیلهای ارسالی است که تعیین کننده خواهد بود. برای مثال تاثیر تصاویر داخل ایمیل در جذب مخاطب از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است. این به این معنا است که روشهای دیروز جوابگوی نیاز امروز نیست وتعامل همیشگی و پاسخگویی به نیاز کاربران ، رمز اصلی دوست داشتنی کردن جوجه اردک شما نزد مخاطبین شماست.

ایمیل ، جوجه اردک زشت بازاریابی آنلاین

زمان مطالعه: 1 دقیقه