حرفه ای ها

Edited_19_Quick_Tips_to_Improve_Your_Email_Marketing_Subject_Lines

۱۹ نکته برای بهبود عنوان موضوع ایمیل

1280 853 مسترکاما

مخاطبان شما، یک ایمیل را با موضوعش قضاوت می کنند. با وجود اینکه موضوع قسمت کوچکی از پیام شماست اما اصلی ترین عامل جذب مخاطب است. موضوع در واقع اولین تاثیری است که شما بر…

how_bad_ux_makes_users_blame_themselves1

چگونه یک UX (تجربه کاربری) بد می تواند باعث شود که کاربران ، خود را سرزنش کنند (بخش اول)

1280 853 مسترکاما

ما آن را بخوبی انجام ندادیم. وقتی چیزی اشتباه پیش می رود، می خواهیم علت این مسئله را به سرعت و براحتی بفهمیم حتی اگر چندان روراست با خودمان برخورد نکنیم. ولی وقتی پای تکنولوژی…