تقویم محتوا

calendar-month-piano

تقویم مسترکاما : ماه پیانو

1280 853 سجاد بهجتی

ماه سپتامبر ماه پیانوست، ماه سازی است که نقش کلیدی در موسیقی کلاسیک بازی می کند و ظاهرا در رشد موسیقی هم تاثیر زیادی داشته است، شاید در تولید محتوای شما هم تاثیر خوبی داشته…

what-is-mrcomma-clender

تقویم مسترکاما چیست ؟

1280 853 سجاد بهجتی

چه چیزی را به چه کسی از چه طریقی بگوییم تا اثربخش باشد، امروز زمان هم به این جمله اضافه شده است، چه چیزی را به چه کسی از چه طریقی در چه زمانی بگوییم…