۸ نکته ی UX برای افزایش نرخ تبدیل صفحات فرود

ux-design

۸ نکته ی UX برای افزایش نرخ تبدیل صفحات فرود

1280 853 مسترکاما

8ux_info_flat

۸ نکته ی UX برای افزایش نرخ تبدیل صفحات فرود

زمان مطالعه: <1 دقیقه